โรงเรียนบ้านทองหลาง

หมู่ที่ 4 บ้านทองหลาง ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

Chef Junior

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
นางนมภรรณ วรรณงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รายวิชาการงานอาชีพ กิจกรรม Chef Junior เน้นกระบวนการเรียนรู้ Active Learning โดยนางสาวรุ่งอรุณ ศิริทัพ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านทองหลาง

บทความล่าสุด