โรงเรียนบ้านทองหลาง

หมู่ที่ 4 บ้านทองหลาง ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

จักรพรรดิหยาน อธิบายและศึกษาประวัติศาสตร์จีนของจักรพรรดิหยาน

จักรพรรดิหยาน

จักรพรรดิหยาน ละติจูด 30 องศาเหนือ เป็นเส้นเสริมที่นักภูมิศาสตร์สมมติขึ้นเพื่อความสะดวกในการวัด แต่ในพื้นที่ที่ละติจูดเสมือนนี้ตั้งอยู่ มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นมากมาย ดังนั้น เส้นนี้จึงเรียกอีกอย่างว่า ละติจูดลึกลับ 30 องศาเหนือ ซึ่งละติจูด 30 องศาเหนือไหลผ่าน 4 อารยธรรมโบราณของจีนโบราณ อินเดียโบราณ อียิปต์โบราณ และบาบิโลนโบราณ และยังมีแหล่งอารยธรรมโบราณหลายแห่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

ซากปรักหักพังซานซิงทุย ซึ่งนักประวัติศาสตร์นานาชาติเรียกว่า อารยธรรมสำริดที่ไม่เหมือนใคร ถูกขุดขึ้นใกล้กับละติจูด 30 องศาเหนือ นอกจากนี้ พีระมิดอียิปต์ ซึ่งวิธีการก่อสร้างยังคงเป็นปริศนาที่ยังไขไม่ได้ก็ตั้งอยู่ใกล้ๆ เช่นกัน ใกล้กับเส้นละติจูดนี้ คุณยังสามารถเห็นสวนแขวนของชาวบาบิโลนโบราณ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น 1 ใน 8 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซากปรักหักพังของอารยธรรมมายา และซากปรักหักพังในตำนานของอารยธรรมโบราณ แอตแลนติส

ใกล้กับละติจูด 30 องศาเหนือ ไม่เพียงแต่เกิดอารยธรรมโบราณเท่านั้น แต่ยังมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่ลึกลับอีกมากมาย ตัวอย่างเช่น สามเหลี่ยมมังกรของญี่ปุ่น หุบเขามรณะ ทะเลเดดซีของเนเปิลส์ ป่าวิเศษของแคลิฟอร์เนีย ยอดเขาเอเวอเรสต์ และเสินหนงเจี้ยของจีน ซึ่งเต็มไปด้วยตำนานต่างๆ เสินหนงเจี้ยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ประเทศจีน เป็นป่าดิบชื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของจีน

เสินหนงเจี้ยได้รับการยกย่องอย่างสูงจากโลกภายนอก และมีชื่อเสียงมากมาย เช่น หลังคาแห่งภาคกลางของจีน แถบออกซิเจนธรรมชาติของจีน ธนาคารยีนสายพันธุ์ และ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา เห็นได้จากชื่อเหล่านี้ว่า เสินหนงเจี้ยไม่ใช่ตัวตนธรรมดา เสินหนงเจี้ยมีประวัติอันยาวนาน และที่มาของชื่อนั้น มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับจักรพรรดิเหยียนแห่งตระกูลหัวเซี่ย

จักรพรรดิหยาน

จักรพรรดิหยานเป็นผู้นำของชนเผ่าแซ่เจียงในจีนสมัยโบราณ ตำนานเล่าว่าในสมัยโบราณ ผู้คนจำนวนมากในเผ่าแซ่เจียงที่ จักรพรรดิหยาน อาศัยอยู่จู่ๆ ก็ล้มป่วยลง และอาเจียนออกมาอย่างต่อเนื่อง ระหว่างทางไปเก็บสมุนไพร จักรพรรดิหยานผ่านพื้นที่ภูเขา เขาสร้างบันไดไม้ขึ้นที่นี่เพื่อปีนขึ้นไปบนที่สูงเพื่อเก็บสมุนไพร พระองค์ยังทรงใช้ไม้มาสร้างบ้านเรือนในที่แห่งนี้เพื่อเป็นที่กำบังลม และฝนแก่ราษฎรในบริเวณนี้

นอกจากนี้ จักรพรรดิหยานยังสอนวิธีการเลี้ยงวัวให้เชื่อง ทอเสื้อผ้าลินิน และทำเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งนำไฟแห่งอารยธรรมมาสู่สถานที่แห่งนี้ เนื่องจากจักรพรรดิหยาน มีชื่อว่า เฉินหนง ผู้คนจึงเรียกบริเวณนี้ว่า เสินหนงเจี้ย เพื่อระลึกถึงจักรพรรดิหยาน ภูมิประเทศในพื้นที่เสินหนงเจี้ยมีความซับซ้อน และหลากหลาย มีความลาดชันสูง ยอดเขาส่วนใหญ่ในพื้นที่เสินหนงเจี้ยทั้งหมดอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,500 เมตร โดยมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 1,700 เมตร

ระดับความสูงของเซินหนงดิงสูงถึง 3,105.4 เมตร ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในพื้นที่เสินหนงเจี้ย นอกจากนี้ เสินหนงเจี้ยยังตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมกึ่งเขตร้อน ซึ่งถูกควบคุมโดยอิทธิพลสลับกันของมวลอากาศในมหาสมุทรเขตร้อน และมวลอากาศในทวีปขั้วโลก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลที่สำคัญมากที่นี่

พื้นที่เสินหนงเจี้ยมีอากาศชื้น และมีฝนตกชุกในฤดูร้อน และอบอุ่น และมีฝนตกชุกในฤดูหนาว การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลทั้ง 4 นั้นชัดเจนมาก และลมมรสุมในพื้นที่นี้ก็ได้รับการพัฒนาอย่างมากเช่นกัน เมื่อระดับความสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยอดเขาในพื้นที่เสินหนงเจี้ยจะค่อยๆ ปรากฏขึ้นในสภาพอากาศแบบต่างๆ เช่น เขตอบอุ่น เขตอบอุ่นปานกลาง และเขตหนาว สี่ฤดูกาลที่แตกต่างกัน และสภาพอากาศที่หลากหลาย ทำให้พืชพรรณในพื้นที่เสินหนงเจี้ยอุดมสมบูรณ์มาก

สิ่งนี้ยังทำให้เสินหนงเจี้ยเป็นพื้นที่ที่มีป่าบริสุทธิ์ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุด ในละติจูดกลางของซีกโลกเหนือ เสินหนงเจี้ยจึงถูกเรียกว่า มหัศจรรย์สีเขียวที่ละติจูด 31 องศาเหนือ ในปี 1998 เพื่อปกป้องเสินหนงเจี้ยรัฐได้จัดตั้งเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเสินหนงเจี้ยขึ้นในบริเวณนี้ ซึ่งเป็นจุดชมวิวระดับ 5A ในประเทศของเรา เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติเสินหนงเจี้ยมีพื้นที่ทั้งหมด 3,253 ตารางกิโลเมตร พระราชวังต้องห้ามครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 0.72 ตารางกิโลเมตร

แม้ว่าเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเสินหนงเจี้ยจะครอบคลุมพื้นที่ 70,000 เฮกตาร์ แต่พื้นที่ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปนั้นมีขนาดเล็กมาก ในเวลาเดียวกัน พื้นที่หลายแห่งที่อยู่ลึกเข้าไปในเสินหนงเจี้ย ถูกระบุว่าเป็นพื้นที่หวงห้าม และห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าเยี่ยมชม เหตุใดความลึกของเสินหนงเจี้ยจึงเรียกว่าเขตต้องห้าม ในเสินหนงเจี้ยยังมีอีกสองกรณีที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับพวกเขาหรือไม่

เมื่อพูดถึงความลึกลับของเสินหนงเจี้ย เชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะนึกถึงตำนานอันโหดร้ายของเสินหนงเจี้ยทันที คำกล่าวนี้เป็นที่นิยมโดยเฉพาะในพื้นที่เสินหนงเจี้ย ดังนั้น เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเสินหนงเจี้ยจึงเปิดตัวจุดชมวิวหลายแห่ง เช่น หุบเขาเยเรน สระน้ำเยเรน ถ้ำเยเรน สันเขาเยเรน และหมู่บ้านเยเรนเพื่อตอบสนองความนิยม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว คนป่าเถื่อนมีอยู่จริงในพื้นที่เสินหนงเจี้ยหรือไม่ จากข้อมูลระบุว่าเสินหนงเจี้ยป่าเถื่อนถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1974

ทันทีที่รองหัวหน้าทีมผู้ผลิตเสินหนงเจี้ยพบคนป่าเถื่อน เขารายงานเหตุการณ์นี้ไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องทันที นี่กลายเป็นคดีแรกที่บันทึกไว้ของคนป่าเถื่อนในเสินหนงเจี้ย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 1976 พนักงาน 5 คน และพนักงานขับรถของคณะกรรมการพรรคเขตป่าเสินหนงเจี้ย และรัฐบาลก็พบเห็นชายป่าเถื่อนที่มีผมสีแดงทั่วตัว และสูงประมาณ 1.8 ถึง 1.9 เมตรระหว่างการเดินทางเพื่อทำธุรกิจ

บทความที่น่าสนใจ : ไข้อีดำอีแดง อธิบายและศึกษาลักษณะของผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้อีดำอีแดง

บทความล่าสุด