โรงเรียนบ้านทองหลาง

หมู่ที่ 4 บ้านทองหลาง ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

ข้อมูลบุคคลากร

รูปภาพชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง


นางนมภรรณ วรรณงาม

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวมุกดา ยานยนตร์

ครู ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวแววตา บรรเทาพิษ

ครูกลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวสุกัญญา ชลเขตต์

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด