โรงเรียนบ้านทองหลาง

หมู่ที่ 4 บ้านทองหลาง ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 24261
อนุบาล 368141
รวม อนุบาล1010202
ประถมศึกษาปีที่ 1210121
ประถมศึกษาปีที่ 265111
ประถมศึกษาปีที่ 34591
ประถมศึกษาปีที่ 446101
ประถมศึกษาปีที่ 54591
ประถมศึกษาปีที่ 674111
รวมประถม2735626
มัธยมศึกษาปีที่ 10000
มัธยมศึกษาปีที่ 20000
มัธยมศึกษาปีที่ 30000
รวมมัธยมต้น0000
มัธยมศึกษาปีที่ 40000
มัธยมศึกษาปีที่ 50000
มัธยมศึกษาปีที่ 60000
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า0000
รวมทั้งหมด3745828

บทความล่าสุด